Voor elk werkterrein conceptualiseert en realiseert 2BBenj het logo van uw merk en bepaalt het de visuele identiteit

Bepaling van het creatieve idee
Creatie van het grafisch handvest (grafische stijl, kleuren, typografie)

enkele realisaties